Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022
  • File size: 2.59 MB
  • Downloaded: 469

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Προμήθεια συναρμολογούμενης προσωρινής κινητής βιβλιοθήκης στο χώρο του Πάρκου Ελευθερίας, του Δήμου Αθηναίων»