Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email
(προαιρετικό)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Προέδρου: Κωνσταντίνος Δέδες: 213 0109300, sec.proed@athens-technopolis.gr

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου: Κωνσταντίνος Μπιτζάνης: 213 0109300, grammateia@athens-technopolis.gr

Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών: Πηνελόπη Σακελλαρίδη, info@athens-technopolis.gr

Υπεύθυνη Τομέα Οικονομικών Υπηρεσιών: Αθηνά Χονδράκη, achondraki@athens-technopolis.gr, 213 0109322

Υπεύθυνη Προγραμματισμού & Παραγωγής Εκδηλώσεων: Άννα Γάγγα, aganga@athens-technopolis.gr, 213 0109326

Υπεύθυνη Τομέα Βιομηχανικού Μουσείου: Μαρία Φλώρου, mflorou@athens-technopolis.gr, 213 0109325

Υπεύθυνος INNOVATHENS powered by Samsung: Αντώνης Οικονόμου, a.ekonomou@athens-technopolis.gr, 213 0109300(int. 112)

Υπεύθυνη Τομέα Marketing & Επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Μαργαρίτη, kmargariti@athens-technopolis.gr, 213 0109324

Γραφείο Τύπου: Άννα Μαρία Καστράνη press@athens-technopolis.gr, 213 0109324

Υπεύθυνος Τομέα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Εστίασης και Αναψυχής: Ηρακλής Μπιλάλης, hraklis.gazi@hotmail.com , 210 3470981

Υπεύθυνος Τομέα Ασφάλειας και Συντήρησης: Σαράντος Συμινής, 213 0109300