Οικονομικά Στοιχεία Αρχείο

Συνοπτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2019-2021

Οικονομικά Στοιχεία Αρχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

 • Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

 • Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

 • Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2013

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2012

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2011

 • Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019