Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», στον υπό εκμετάλλευση χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού και στ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας των Πωλητηρίων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: "Υπηρεσίες λειτουργίας του νέου χώρου πολιτισμού Κτίριο ΕΑΤ / ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας του Δήμου Αθηναίων"

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: Υπηρεσίες Συντονισμού του Προγράμματος “Το Παιδί η Πόλη και τα Μνημεία”

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 30 Απριλίου 2024
 • «Υποστήριξη υπηρεσιών ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων διοίκησης της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας υποστήριξης και απεγκατάστασης φωτιστικών – ηχητικών συστημάτων και υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφάλειας και υποστήριξης εργασιών φύλαξης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε καθώς και σε άλλους χώρους του Δήμου Αθηναίων την περίοδο Ιουνίου 2024 – Ιανουαρίου 2025»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο: «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής μουσείων και λοιπών πολιτισμικών χώρων και δράσεων επικοινωνίας για το έτος 2024».

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο: «Υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024».

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και δράσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και του Μουσείου ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ για το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», του υπό εκμετάλλευση χώρου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και του Μουσείου Μαρία Κάλλ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», του υπό εκμετάλλευση χώρου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συντονισμού και οργάνωσης Έργων και προγραμμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού προγράμματος στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας των Πωλητηρίων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2023»
[12 3 4 5  >>