Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο: «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής μουσείων και λοιπών πολιτισμικών χώρων και δράσεων επικοινωνίας για το έτος 2024».

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο: «Υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024».

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2024
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και δράσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και του Μουσείου ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ για το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2024»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», του υπό εκμετάλλευση χώρου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και του Μουσείου Μαρία Κάλλ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», του υπό εκμετάλλευση χώρου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συντονισμού και οργάνωσης Έργων και προγραμμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού προγράμματος στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας των Πωλητηρίων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2023»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», στον υπό εκμετάλλευση χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού και στο

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη Έργων για την αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού προγράμματος στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφάλειας και υποστήριξης εργασιών φύλαξης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε καθώς και σε άλλους χώρους του

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, υποστήριξης και απεγκατάστασης φωτιστικών – ηχητικών συστημάτων και υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θ

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2023»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Σχεδιασμός, εμπλουτισμός και επανέκθεση των συλλογών μουσείων και πινακοθηκών και εκπόνηση ολοκληρωμένων εικαστικών και μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων και προγραμμάτων για το έτος 2023

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
 • Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη Έργων για την αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού προγράμματος στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
[12 3 4 5  >>