Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού προϋπολογισμού #188.000,00# € πλέον ΦΠΑ

  • Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017
  • «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Τρίτη, 19 Απριλίου 2016
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» την περίοδο 25/11/2016 έως 10/1/2017.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

  • Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ16»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού

  • Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Δ15 ΚΑΙ Δ4»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

  • Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
<<  5 6 7 8 9 [10