Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
  • File size: 656.61 KB
  • Downloaded: 265

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο:

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου διακρατικής συνεργασίας SMATH («Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area»)»