Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019
  • File size: 690.68 KB
  • Downloaded: 250

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο:

«Σχεδιασμός προϋποθέσεων και υποστήριξη εργασιών επεξεργασίας και ψηφιοποίησης παραστατικών και δημιουργίας αναφορών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2019»