Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 31 Μαϊος 2019
  • File size: 4.07 MB
  • Downloaded: 329

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: 

 “Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδιώσεων και συναφών ειδών στο Αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε ”