Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019
  • File size: 815.41 KB
  • Downloaded: 301

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: 

«Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης εργασιών παραστάσεων για τις ανάγκες του Θεάτρου Ολύμπια μέχρι 31/12/2019»