Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020
  • File size: 669.58 KB
  • Downloaded: 350

«Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στoυς υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2021»