Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
  • File size: 573.14 KB
  • Downloaded: 243

«Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στoυς υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2020»