Με λύπη πληροφορούμε το κοινό ότι το δεύτερο τμήμα του Plisskën Festival που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα 12.9.2021 ματαιώνεται.

Παρακαλούμε τους κατόχους εισιτηρίων να απευθύνονται στον διοργανωτή για όλα τα θέματα που αφορούν τα εισιτήρια.