Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023
  • File size: 1.50 MB
  • Downloaded: 636

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση: α) ψηφιακών εφαρμογών προβολής μουσείων και λοιπών πολιτισμικών χώρων,  β) ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί η πόλη και τα μνημεία» και γ) δράσεων επικοινωνίας των ανωτέρω για το έτος 2023 στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την Ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας»