Business Accelerator | Open Call | 27 Ιανουαρίου – 17 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 27 Ιαν 2023 - Παρασκευή, 17 Φεβ 2023

INNOVATHENS

Εκδήλωση

Τι είναι ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός (DigitalTransformation) περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αλλαγές, τις οποίες οφείλει να υιοθετήσει μια επιχείρηση ώστε να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Είναι μια συνεχής διαδικασία, που διευρύνει τους ορίζοντες μιας επιχείρησης, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την αρτιότερη λειτουργία της και δημιουργεί καινούριες ευκαιρίες σε υφιστάμενες ή/και νέες αγορές, απαιτώντας ταυτόχρονα διαρκή  εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της και ειδικές υποδομές.

Βασικές Τεχνολογίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

·         Υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας

·         Τεχνολογίες cloud

·         Ανάλυση δεδομένων

·         Internet of Things

·         Ρομποτική και αυτοματοποίηση

·         3D printing

·         Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI)

·         Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity)

Νέες Ευκαιρίες Για Τις Επιχειρήσεις

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ανοίγοντας τους δρόμους ώστε:

·         Να ενσωματώνουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των δυνητικών χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών τους τους στις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής και ανάπτυξής τους.

·         Να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων η/και υπηρεσιών τους αποφεύγοντας λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία.

·         Να ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

·         Να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να αποκτήσουν τη σχετική γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με την ψηφιακή πραγματικότητα και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.

Διανοίγεται ταυτόχρονα η δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμα σχήματα να ασχοληθούν επιχειρηματικά ή ερευνητικά και με νέες ιδέες, που είτε αφορούν τα ίδια τα εργαλεία του ψηφιακού μετασχηματισμού είτε τα αξιοποιούν για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας είτε για την βελτιστοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης:

·         Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν σαφές πλεονέκτημα κατά την υιοθέτηση (νέων) τεχνολογιών.

·         Οι μικρομεσαίες χρησιμοποιούν κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα (49%) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (σε περιορισμένο βαθμό).

·         Οι νέες επιχειρήσεις, έχοντας το ψηφιακό στοιχείο στο DNA τους, είναι πολύ πιο ευέλικτες απέναντι σε νέες τεχνολογίες.

Η ένταξη πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει, ωστόσο, ακόμη στη χώρα μας σε χαμηλό επίπεδο. Έτσι, το πρόγραμμά μας αφενός θα προσφέρει τις πιο επικαιροποιημένες (updated) γνώσεις σχετικά με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία καθώς και τις μεθοδολογίες εφαρμογής τους και αφετέρου θα προσπαθήσει να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε εξατομικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων.

Ελλείψεις και ευκαιρίες

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και ψηφιακών υποδομών.

Υπάρχουν πολλές επιπλέον τεχνολογικές ευκαιρίες, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, όπως η διεύρυνση και διεθνοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι υπηρεσίες cloud, oι αυτοματισμοί η χρήση τεχνολογιών ΑΙ κλπ. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να καλύψει το χάσμα που υπάρχει σε βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες όπως το project management, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το marketing με την νοοτροπία H2H (Human to Human) και η επικοινωνία με τους χρήστες, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα η εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Γιατί να συμμετέχεις στον Επιταχυντή του Innovathens;

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει τα 4 πεδία ανάπτυξης και δράσης μιας υφιστάμενης ή  υπό σύσταση επιχείρησεις, δηλαδή:

·         Την κουλτούρα της λειτουργίας της

·         Το όραμα και την ψηφιακή στρατηγική μετασχηματισμού της

·         Την IT υποδομή της και το επίπεδο της ψηφιακής εμπειρίας της

·         Θέματα οργανωτικής λειτουργίας

Το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητές του είναι σχεδιασμένα με άξονα την πρακτική εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ώστε μέσα από τον 3μηνο κύκλο εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και εξατομικευμένου mentoring που προσφέρουμε να οδηγήσει στην κατάστρωση ενός σεναρίου βέλτιστης μεθοδολογίας και δράσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη της δικής σας επιχείρησης.

Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή του INNOVATHENS, που θα διαρκέσει από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2023, τότε δεν έχεις παρά να υποβάλεις την αίτησή σου, από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023!

Αίτηση Συμμετοχής